REFERENČNÍ STAVBY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

 

dokončené akce:

FNO, Modernizace infrastruktury k zajištění dostupnosti a kvality péče pro dlouhodobě nemocné LDN Klokočov (činnosti TDS a koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 01 - 04/2015

investiční náklady: 11,776 mil. Kč (vč. DPH)


realizované akce:

FNO, Diagnostický komplement, Zateplení obvodového pláště a střechy (činnosti TDS a koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 09/2014 - v realizaciSTATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA


dokončené akce:

Regenerace brownfields Bělský les - demolice (činnosti TDS a koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 09 - 12/2013

investiční náklady: 3,483 mil. Kč (vč. DPH)

 

EKOTERMO IIA, III - MŠ Repinova, DPS Hladnovská, HZ Nová Ves, ZŠ Zelená (činnosti TDS a koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 05 - 12/2014

investiční náklady: 27,298 mil. Kč (vč. DPH) celkem za všechny 4 stavby


realizované akce:

Autobusový terminál Dubina - Interspar (činnosti TDS a koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 03/2015 - v realizaci


 

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR - správa OLOMOUC

 

dokončené akce:

Oprava mostu 47 - 019 v obci Osek nad Bečvou (činnosti koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 07 - 11/2013

investiční náklady: 9,271 mil. Kč (vč. DPH)

 

I/46 Ondrášov - mosty 46 - 043, 46 - 044 (činnosti koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 11/2013 - 11/2014

investiční náklady: 51,518 mil. Kč (vč. DPH)


I/46 Šternberk - mosty 46 - 038 (činnosti koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 05 - 11/2014

investiční náklady: 5,711 mil. Kč (vč. DPH)


realizované akce:

I/35 Milotice n/B - most 35 - 170 (činnosti koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 03/2015 - v realizaci

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

 

dokončené akce:

Zkušebna stavebních hmot FAST VŠB - TUO (činnosti koordinátora BOZP)

termín realizace díla: 06 - 12/2013 a 06 - 12/2014

investiční náklady: 27,379 mil. Kč (vč. DPH)

 

Kontakt

Hi - 2 ing, s.r.o.

28. října 770/6
702 00 Moravská Ostrava


Ing. Marek HIERSCH
+420 731 450 431
hiersch@hi-2ing.cz

Ing. Zuzana HIERSCHOVÁ
+420 731 450 432
hierschova@hi-2ing.cz 

IČ: 01535927

DIČ: CZ01535927

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 56063